Når kommer posten? Alt du trenger å vite om postlevering i Norge

Posten er en viktig del av hverdagen for mange nordmenn. Men når kan du forvente å motta postsendinger? I denne artikkelen gir vi deg all informasjonen du trenger om når og hvordan posten leveres i Norge.

Hovedpunkter

 • Posten leveres annenhver virkedag, mandag/onsdag/fredag eller tirsdag/torsdag
 • Leveringstidspunkt varierer fra sted til sted, vanligvis mellom kl 09 og 15
 • Postkasser bør tømmes daglig på leveringsdager
 • Pakker leveres til mottakerens adresse eller Post i Butikk
 • Det er mulig å få levert posten hjem eller hente den i postkassen senere på dagen
 • Sendinger som krever signatur leveres kun på hverdager mellom kl 08 og 17
 • Levering kan påvirkes av helligdager, værforhold og andre forstyrrelser

Når på dagen kommer posten?

Tidspunktet posten kommer varierer fra sted til sted i Norge. Posten har gitt disse estimatene for når posten vanligvis kommer:

 • Storbyer og tettsteder: Mellom klokken 09 og 12
 • Mindre tettsteder: Mellom klokken 10 og 13
 • Spredtbygde strøk: Mellom klokken 11 og 15

Selv om disse tidspunktene er typiske, kan faktisk leveringstid variere fra dag til dag. Noen generelle faktorer som påvirker leveringstiden er:

 • Antall sendinger og postvolum
 • Vær- og føreforhold
 • Trafikkforhold og veistandard
 • Bemanning og ressurstilgang hos Posten

Det er derfor ingen garanti for nøyaktig leveringstidspunkt. Det beste er å følge med i postkassen i løpet av formiddagen og tidlig ettermiddag på leveringsdager.

Sjekk leveringsstatus

For pakker og rekommanderte sendinger kan du sjekke leveringsstatus på Posten.no. Her får du beskjed når sendingen er klar for levering.

For vanlige brevsendinger har du dessverre ikke mulighet til å sjekke status. Du må rett og slett følge med i postkassen på leveringsdagene.

Hvilke dager kommer posten?

Posten leverer brevpost til husholdninger annenhver virkedag:

 • Enten mandag, onsdag og fredag
 • Eller tirsdag, torsdag og lørdag

Det vil si at postkassen din blir tømt 3 dager i uken.

Hvilke dager du får post avhenger av postnummeret ditt:

 • Postnummer som starter med 0, 1, 2, 3 eller 7 får post mandag, onsdag og fredag
 • Postnummer som starter med 4, 5, 6, 8 eller 9 får post tirsdag, torsdag og lørdag

Pakker, aviser og blader leveres derimot hver virkedag mandag til lørdag.

For rekommanderte sendinger og verdisendinger med signaturkrav gjelder levering kun på hverdager mandag til fredag.

Helligdager og avvik

På helligdager er det ingen postomdeling. Vanlige brevsendinger utdeles derfor ikke på røde dager eller andre offentlige høytidsdager.

Pakker og blader leveres som normalt på lørdager, også i forbindelse med helligdager. Men på selve helligdagsdatoen (rød dag) er det ingen levering.

Eksempler på vanlige helligdager uten brevlevering:

 • 1. nyttårsdag
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • 1. påskedag
 • 2. påskedag
 • 1. mai
  1. mai
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 1. pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

I tillegg kan ekstremvær, streik eller andre forstyrrelser føre til at posten uteblir eller forsinkes. Følg med på Posten.no for info om avvik.

Hvordan fungerer postlevering?

Posten leverer brev og pakker på litt ulike måter. Her er hovedtrekkene:

Brevpost

 • Brev leveres i postkassen på boligens adresse
 • Postkassen bør tømmes daglig på leveringsdager
 • Ikke hentet post returneres til avsender etter 14 dager

Pakker

 • Pakker under 20 kg leveres til mottakerens adresse
 • For pakker over 20 kg blir man varslet og må hente på postkontor
 • Hvis man ikke er hjemme, kan pakker hentes på Post i Butikk

Rekommandert / signatur

 • Kraver kvittering ved levering
 • Leveres kun på hverdager 08-17
 • Hvis ingen er hjemme, legges varsel i postkassen
 • Kan hentes på postkontor i 7 dager

Hente posten selv

De fleste foretrekker nok at posten leveres hjem. Men det finnes også muligheter for å hente postsendinger selv:

Post i Butikk

Post i Butikk lar deg hente pakker i utvalgte dagligvarebutikker. Du får SMS eller e-post når pakken ankommer valgt utleveringssted.

Over 2000 utsalgssteder over hele landet tilbyr tjenesten. Sjekk oversikten på Posten.no for steder i nærheten av deg.

Postbokser

I byer og tettsteder finnes det postboksanlegg der du kan leie en postboks. Alle postsendinger ankommer da postboksen i stedet for hjemmeadressa.

Postbokser hentes ved at du låser den opp med nøkkel eller kode. De fleste postboksanlegg er tilgjengelig hele døgnet, slik at du kan hente posten når det passer deg.

Postkontor

Postsendinger som krever signatur eller som du ikke fikk levert hjemme, kan hentes på ditt lokale postkontor. Åpningstidene varierer.

Pakker og rekommanderte brev oppbevares i 7 dager før de returneres til avsender.

Alternativer for hjemlevering

Selv om de fleste foretrekker vanlig postlevering i postkassen, finnes det noen alternativer for å få posten levert hjem:

Senere levering samme dag

Bor du et sted med tidlig postomdeling, kan du få levert posten senere på dagen:

 • Gjelder kun på steder der ordinær levering er før kl 12
 • Du får da levert posten mellom kl 15 og 18
 • Bestilles på Posten.no eller kundeservice

Fullmakt til nabo

Reiser du bort, kan du gi naboen fullmakt til å ta imot posten din.

 • Naboen signerer på at de skal motta post i ditt fravær
 • Posten puttes da i naboens postkasse istedenfor din egen
 • Gjelder i opptil 2 måneder av gangen
 • Må bestilles gjennom Posten.no eller kundeservice

Oppsummering av postlevering i Norge

 • Posten kommer annenhver virkedag, enten mandag/onsdag/fredag eller tirsdag/torsdag
 • Leveringstidspunkt er vanligvis mellom kl 09 og 15
 • Sjekk leveringsstatus for pakker på Posten.no
 • Helligdager og ekstremvær kan forstyrre leveringen
 • Brevpost leveres i postkassen, pakker på døra
 • Rekommandert og verdisendinger leveres kun på hverdager
 • Du kan hente posten selv i Post i Butikk eller på postkontor
 • Alternativer som utsatt levering og fullmakt til nabo finnes

Ha postkassen klar, følg med på leveringsdagene og meld fra om avvik. Da sørger du for at posten din kommer frem. Lykke til og god fornøyelse med å motta brev, blader eller pakker i tiden fremover!

Vanlige spørsmål om postlevering

Mange lurer på mer detaljer rundt når og hvordan posten leveres. Her er svar på noen vanlige spørsmål:

Når på dagen helt spesifikt kommer posten der jeg bor?

Dessverre er det vanskelig å si nøyaktig klokkeslett som posten ankommer overalt. Leveringstidspunkt varierer fra dag til dag.

Det beste tips er å følge med i postkassen din jevnlig gjennom formiddagen og fram til tidlig ettermiddag. Sjekk også med naboer om når de vanligvis får posten.

Jeg jobber dagtid. Hvordan sikre at jeg får tatt imot posten min?

Dersom postkassen din er vanskelig tilgjengelig, kan du vurdere Post i Butikk eller leie av postboks. Da kan du hente posten når det passer deg.

En annen mulighet er å be naboer varsle deg eller samle posten din til du kommer hjem fra jobb.

Kan jeg få ekstra levering på lørdager?

Posten har dessverre ikke kapasitet til å levere brev til husholdninger på lørdager.

Pakker og aviser leveres 6 dager i uken, også lørdag. Men vanlige brevsendinger kommer kun på de ordinære leveringsdagene for ditt postnummer.

Hvorfor kommer posten så sent enkelte dager?

Forsinkelser kan skyldes varierende mengder post, sykdom eller fravær hos postbudene, vanskelige kjøreforhold eller andre uforutsette hendelser.

Posten jobber for å levere all post samme dag, men anbefaler å tømme postkassen fram til kl 17 på leveringsdager for å være sikker på å få med all posten.

Jeg mottok ikke et ventet brev/pakke. Hva gjør jeg?

Først bør du sjekke leveringsstatus på Posten.no for pakker. Der får du beskjed når sendingen er klar for utlevering.

For vanlige brev uten sporbarhet, må du dessverre bare vente noen dager til i tilfelle det er forsinket.

Var det en verdifull forsendelse, kan du kontakte avsender og be dem sjekke status eller erstatte sendingen.

Innlevering og henting av postsendinger

For at postgangen skal fungere, er det viktig at innlevering og henting av post gjøres på korrekt måte:

Innlevering

 • Brevene må frankeres riktig før innlevering
 • Pakker kan leveres på postkontor eller Post i Butikk
 • Større mengder post fra bedrifter hentes via avtale
 • Bruk riktig adressering og postnummer

Henting

 • Tøm postkassen daglig, spesielt på leveringsdager
 • Pakker kan hentes der de er levert eller på annen avtalt plassering
 • Følg frister for henting av rekommandert post og verdisendinger
 • Meld fra til avsender ved manglende mottak av en forventet forsendelse

Ved å følge retningslinjene for innlevering og henting, bidrar du til at postgangen går knirkefritt. Da er sjansene størst for at sendingen kommer trygt fram til mottaker.

Postens fremtid i Norge

Postvesenet har gjennomgått store endringer de siste årene. Hva kan vi forvente framover?

 • Fortsatt nedgang i brevvolum, mer pakker
 • Færre postkontor og poststeder
 • Redusert tilbud på landsbygda
 • Flere digitale tjenester og selvbetjening
 • Behov for effektivisering og kostnadskutt
 • 6-dagers levering av pakker og aviser opprettholdes
 • Postombæring hver dag kan bli vurdert nedlagt

Selv med redusert brevpost har fortsatt Posten en viktig rolle i det norske samfunnet. Med økende netthandel er pakkelevering blitt desto viktigere for hverdagslogistikken.

Digital kommunikasjon tar ikke over alt, så fysisk post har trolig en framtid i Norge. Men innbyggerne må belage seg på større grad av selvbetjening og færre traditionelle tjenester fra Posten.

Leave a Comment